Att vara lärare (intervjufrågor och mina svar)

Att vara lärare (intervjufrågor och mina svar)

1. Varför vill du jobba som lärare?

Jag har arbetat som ämneslärare sedan 2016. Jag har ett stort intresse för mina ämnen-engelska & kinesiska (moderna språk) och den utmanade lärande-processen i sig. Språk för mig, oavsett om det är engelska,kinesiska eller andra språk, är ett verktyg för kommunikation mellan människor och en nyckeln till dörren till en ny värld. Jag anser att mitt jobb som lärare är att en “guide” och en ledare i klassrum för ungdomar eller vuxna som vill upptäcka och förstå en ny kultur. Min roll är att hjälpa elever att skapa en framtid.

2. Vilka motivations tekniker använder du för att motivera elever?

Jag använder digitala verktyg, exempelvis Quizlet, Studi och  sociala medier. Jag väljer material som passar elevernas personliga och yrkes intresse. Jag ger elever återkoppling ofta. För mig, är det viktigt att informera elever om deras problem i god tid så att jag kan hjälpa dem hitta lösningar. Jag berättar för elever att svårigheter är bra. Ingen är perfekt. Även lärare kan lära sig från sina elever. Varje person har sin egen inlärningsmetod. När undervisning har en tydlig mål och elever får veta vad som förväntas och få stöd, blir elever motiverade också.

3. Vad finns det för skillnader i lärares arbete mellan Kina och Sverige?

Det finns stora skillnader i läraresarbete mellan Kina och Sverige. Det finns en begränsen att det viktigaste målet i gymnasiet  är att få ett högt betyg eller resultat i “university entrance exam”. Kunskapskrav i vissa ämnen, exempelvis “matematik” är mycket högre än i Sverige, medan de i “engelska” och “idrott” är lägre. Det brukar vara mer elever i ett klassrum i Kina men också mer ordning. Elever i Kina behöver läsa en obligatorisk kurs i “Ideologi och Moral i Teori och Praktik” när de pratar om vad är socialt acceptabelt beteende. Läraryrket är ett högst respeterat yrke i Kina.  I Sverige finns det mer fokus på elevers individuella behov. Eleven har mer frihet att tala för sig själv. Relationer mellan lärare och elever ligger i en mer liberal och jämställd nivå. Det kan bli svårt för lärare att hantera konflikter under vissa situationer i Sverige.

Jag anser att det finns både positiva och negativa delar i utbildningar i Kina och Sverige. Mitt mål och mitt nuvarande arbete är att plocka ut positiva delar från båda som passar för att använda i mitt arbete.

4. Vad har du för svårigheter?

När jag började jobba som lärare hade jag svårighet att inte tänka på jobbet eller elever på min fritid. Nu har jag lärt mig att schemalägga andra saker.  Jag dansar balett, tränar  och bokar in andra aktiviteter för att hjälpa mig att tänka på annat.

5. Vilka utmaningar har du haft i ditt jobb? Hur du har överkommit?

När jag började mitt arbete  som kinesisklärare på DG fick jag själv utforma undervisningen då den tidigare läraren inte lämnade efter sig någonting och flyttade utomlands i all hast. Jag har varit i kontakt med professorer och lärare i andra städer för att säkra kvaliteten på min undervisning. I min kinesiska-undervisning har jag vävt in allmän kunskap om kinesisk ekonomi och marknad samt om Kinas historia och filosofi. Jag har själv lärt mig att anpassa utbildningen för olika elevers behov. Jag har undervisat många elever med ADHD och autism och dessa elever har i flera fall orkat gå till skolan tack vare att de upplever kinesiskan som rolig och tack vare det stöd och den uppmuntran jag givit dem. Det var en stor utmaning för mig i början och jag har fått utveckla mitt kunnande om dessa problem för att kunna ge varje elev en chans att avsluta utbildningen. Jag anser mig ha en riktigt bra kommunikation med mina elever, detta har jag även fått höra av min handledare i engelska då jag gjorde min VFU.

6. Vad har du för förväntningar på din nya arbetsplats?

Jag förväntar mig en skola eller ett företag där arbetsgivare/skolledning som bryr sig om arbetstagaren och lyssnar på arbetstagren. Jag förväntar mig en plats där jag kan göra framsteg i min karriär.

7. Vad skulle du vilja se dig själv om fem år?

Jag skulle vilja bli eventuell Förstelärare i mina ämne.

8. Berättar lite mer om dig. 

Jag är en person som gillar utmangingar. Jag stammade mycket när jag växte upp. Jag blev mobbade på grund av min stämning i skolan. När jag läste på gymnasiet bestämde jag mig för att tävla i tal-tävlingen och kom till finalen. Sen blev jag bättre och bättre. Nu har jag även arbetserfarenheter som journalist och voice-over artist.

Jag gillar att lära mig nya saker. Jag lärt mig att CYKLA och SIMMA i Sverige! Ja, inte alla kineser kan cykla och jag var en av dem. Efter några cykelolyckor kan jag nu cykla flera mil utan problem.

Jag har många intressen. Förutom att dansa balett som vuxen spelar jag gitarr, sjunger och  komponerar även musik.  Jag lär mig filmtekniker också. Jag tycker det är väldigt roligt att “skulptera tid” i bild och film.

Jag älskar livet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top